ULUSLARARASI ALİAĞA ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, KİTAPLAŞTIRILIYOR


‘ULUSLARARASI ALİAĞA ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ’ KİTAPLAŞTIRILIYOR
Aliağa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen, yurt içi ve yurt dışından 30 akademisyenin 42 bildiri sunumu yaptığı, ‘Uluslararası Aliağa ve Çevresi – Aiolis Bölgesi – Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri’ kitaplaştırılıyor. Kitap, dizgi ve tasarımı kısa sürede tamamlandıktan sonra ilk olarak dijital ortamda okuyucu ile buluşacak.
Aliağa Belediyesi’nin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin bilimsel desteği ile gerçekleştirilen Uluslararası Aliağa Arkeoloji Sempozyumu Bildirileri, bir araya getirilerek kitaplaştırılıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat Çekilmez’in editörlüğünü üstlendiği ‘Uluslararası Aliağa ve Çevresi – Aiolis Bölgesi – Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri’ arkeoloji ve akademi dünyasına kaynak eser olacağı gibi arkeoloji ve tarih tutkunlarına da ücretsiz olarak armağan edilecek. Basım hazırlıkları devam eden bildiri kitabı bu yıl içerisinde Aliağa Kent Kitaplığı’ndaki yerini alarak okurlarla buluşacak.
Geçtiğimiz yıl Hampton By Hilton Otelinde gerçekleştirilen ve iki gün süren sempozyumda akademisyenler; Aiolis bölgesindeki antik kentlerde bugüne kadar yapılan tüm arkeolojik çalışmaları masaya yatırarak elde ettikleri belge niteliğindeki bulguları ve bilimsel verileri katılımcılar ile paylaştı. Bu kapsamda Kyme, Myrina ve Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Phokaia, Larisa, Melanpagos, Pergamon, Leukai yerleşimlerinde yapılan kazı ve araştırmalar ile birlikte disiplinler arası çalışmalar katılımcılara sunuldu. İki gün boyunca devam eden sempozyumda 10 farklı oturumda toplam 42 sunum gerçekleştirildi. Başta Türkiye olmak üzere İtalya, Polonya, İsviçre, Fransa ve Almanya gibi farklı ülkelerdeki üniversitelerden katılan araştırmacılar iki gün boyunca uzmanlık alanlarıyla ilgili sunumlar yaptı.
‘ULUSLARARASI ALİAĞA VE ÇEVRESİ – AİOLİS BÖLGESİ – ARKEOLOJİ VE DİSİPLİNLER ARASI ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ’
İtalya’dan Kyme Kazılarının Eski Başkanı Doç. Dr. Antonio La Marca’nın da sunum yaptığı sempozyumun bildiri kitabında şu konular yer alacak.
1. Antonio La Marca: Aiolis Kyme’si: Tarih, Ekonomi ve Toplum (İ.Ö. 8 – İ.S. 5. Yüzyıl)
2. Murat Çekilmez: Gryneion Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR)
3. Emel Dereboylu Poulain: Myrina Antik Kenti 2018 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (MYGAR) Çalışmaları (4. Sezon)
4. Tayfun Caymaz: Aliağa and It’s Close Vicinity in the Neolithic and Chalcolithic
5. Tomasz Polanski: The Rise and Fall of the Aeolic School of Art History
6. Mariantonietta De Fazio: Horse and Rider Plaques From Kyme: Iconography and Comparision With Other Specimens Found in Greece and in Asia Minor
7. Carmelo Colelli: Foreign Influences in Aiolian Cyme Material Culture (8th – 7th Century BC)
8. Lucia Amalia Scatozza Hőricht: Aeolian Kyme: Late Archaic and Classical Pottery from Fields Researches in the Lower Agora (2005-2006)
9. Stefania Mancuso: The Theater of Kyme: Architectural, Cronological and Decorative Problematic: Same Considerations
10. Benedetto Carroccıo: Coins from Aiolian Kyme: A Provisional Synthesis
11. İlkay AYDAŞ – Murat Aydaş: Myrinalı Agathias ve Tralleis Arkeolojisine Etkisi
12. Emrah Özdemir: Myrina Antik Kenti Nekropolü, Mezar Tipleri ve Ölü Gömme Gelenekleri
13. Turgut Saner – Ilgın Külekçi: Larisa’daki Mimari Yüzey Araştırmalarının Getirdiği Bazı Yeni Tespit ve Bilgiler (2010-2018)
14. Marco Camera: Protogeometric Pottery from the South Hill and New Data on Archaic Kyme
15. Sabri Arıcı: Hellenistik Dönem’de Phokaia
16. Özden Ürkmez: Kyme Nekropolisleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
17. Emre Erdan: Tisna and the First Results of the New Researches
18. Sedat Akkurnaz: Melanpagos
19. Atilla Karataş: Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinde Yerleşme Tarihine Yön Veren Doğal Faktörler
20. Stefan Feuser – Ulrich Manıa – Felix Pırson: The Urban Development and Physiognomy of Elaia in the Context of the Pergamon Micro Region
21. Güler Ateş: Elaia Antik Kenti 2006-2011 Yılları Seramik Yüzey Araştırması: Kullanılan Yöntemler ve
Sonuçları
22. Hakan Göncü – Burak Yolaçan: Yeni Tespitler ve Gözlemlerle Leukai Yerleşimi Hakkında Bir Ön Değerlendirme
23. Fethi Ahmet Yüksel – Murat Çekilmez – Kerim Avcı: Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinde Arkeojeofizik Araştırmalar
24. Fethi Ahmet Yüksel – Antonio La Marca – Kerim Avcı – Murat Cura – Emine: Avcı, Kyme Antik Kenti Surlarının Temellerini GPR Yöntemini Kullanarak Görüntülemek
Blogger tarafından desteklenmektedir.