ALİAĞA BELEDİYESİ HAZIR BETON ALACAK


ALİAĞA BELEDİYESİ HAZIR BETON ALACAK
Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hazır beton mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.
C 20/25 Hazır Beton (Pompasız) – 1000 metreküp C 20/25 Hazır Beton (Pompalı) – 3000 metreküp C 25/30 Hazır Beton (Pompasız) – 500 metreküp C 25/30 Hazır Beton (Pompalı) – 2000 metreküp C 30/37 Hazır Beton (Pompalı) – 1500 metreküp mal alımını kapsayan ihale 18 Şubat 2020 Salı günü Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Yüklenici firma sözleşme imzalanmasına müteakip, 305 takvim günü içinde malları Aliağa Belediyesi sınırları içerisinde idarenin göstereceği muhtelif çalışma alanlarına teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.
Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
Blogger tarafından desteklenmektedir.