Liman ve lojistik sektörü Aliağa'da Başladı

2.Aliağa Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi Aliağa Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde başladı. Aliağa Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen zirve 23-24 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca devam edecek.

 

Aliağa Ticaret Odası ve İzmir Deniz Ticaret Odası'nın iş birliğinde gerçekleşen 2.Aliağa Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi, liman ve lojistik sektörünün sorunlarının belirlenmesi ve çözümler üretilmesi adına sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. 

 

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda zirveye sektörden ulusal ve uluslararası birçok firmanın büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka," Gelişen liman ve lojistik alanlarıyla Aliağa limanlar bölgesi, sürekli artan bir ivme ile potansiyelini geliştiriyor. Bu nedenle Aliağa'daki liman yönetimi ve deniz ticaretindeki gelişmeler sadece İzmir için değil, Türkiye için de büyük önem arz ediyor."dedi

 

Aliağa limanlarından 10 milyar dolar ihracat

17 Milyar dolarlık Ege Bölgesi ihracatının 10 milyar dolarının Aliağa limanlarından gerçekleştirildiğini dile getiren Saka, "bu rakamlar bölgemizde çok büyük bir potansiyelin olduğuna işaret ediyor. Yapımı devam eden Kuzey Ege Çandarlı Limanı ve Socar Turcas-Petkim'in yapacak olduğu limanlar ile yakın gelecekte Aliağa'nın ülkenin önde gelen liman bölgelerinden biri olacaktır" dedi.

 

Saka,"Aliağa'nın konumu iyi değerlendirilmeli" 

Büyük sanayi tesisleri, limanları, enerji üretim tesisleri, İzmir ve Manisa'daki organize sanayi bölgelerine yakınlığı nedeni ile Aliağa'nın konumunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Saka şöyle konuştu:"Aliağa limanlarına yılda 5 bin gemi geliyor. Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın devreye girmesiyle de Pire ve Malta limanlarının yüklerinden pay alınmaya çalışılacak. İzmir'e yapılacak olan lojistik köyün Aliağa dışında bir yere yapılması halinde yatırımcı ve bir çok kesim için bu durum fizibıl olmayacak. Tüm bu nedenler ile birlikte Aliağa'nın stratejik konumu, ekonomik yapısı ve yatırımcıya sağladığı fırsatlarla lojistik üs olma potansiyeline sahip en uygun yer olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda yetkililere, kuruluşlara gerekli girişimleri yapıyoruz. ülkemizde şuan için merkezler var. Ülkemizde şu an için Avrupa'daki gibi bir lojistik köyün karşılığı henüz yok. Biz Aliağa Ticaret Odası olarak deniz, demir ve karayolunun bir arada olduğu merkezlerde lojistik köylerin kurulması gerektiğine inanıyoruz."

 

"Alt yapı ve üst yapı uluslararası standartlarda olmalı"

"Aliağa Limanlarının büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın liman bölgelerinde yaşanan geri saha yetersizliği, depolama, altyapı sorunları ve kara, otoyol ile demir yolu bağlantıları alanlarındaki eksiklikler gibi bazı sorunların en kısa sürede ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu sebeple gelişen Aliağa limanlarının planlamasının yapılarak geri hizmet alanlarının, limana giden demir ve kara yollarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.2023 yılında 500 milyar dolar olan ihracat hedefine ulaşabilmemiz için ihracatın en önemli ayağı olan limanlarımızın alt yapı ve üst yapı olarak uluslar arası standartlara uygun olması gerekmektedir."

 

"Aliağa-İzmir çevre yolu en kısa zamanda bitirilmeli"

"Büyük bir potansiyele sahip olan limanlar bölgemizin ileriyi görerek gelecek döneminin çok iyi planlanması gerekiyor. Aliağa'da var olan ticari ve ekonomik hareketlilik neticesinde, gün içerisinde özellikle ağır tonajlı araçlar Aliağa-İzmir Karayolu'nda oldukça fazla trafik yoğunluğuna neden olmaktadır. 

PETLİM limanı da devreye alınınca yılda 1 milyon tır daha bu yola ilave olacak ve yaşanacak trafik yoğunluğu içinden çıkılamaz hale gelerek mevcut karayolu bu kapasiteye cevap veremeyecektir. Bu sebeple biz Aliağa Ticaret Odası olarak gelecekte daha büyük sıkıntıların doğmaması adına "Aliağa-İzmir Çevre Yolu'nun" en kısa sürede bitirilmesi gerektiğini yetkililere raporlarla, projelerle ilettik ve bununda takipçisi olmaya devam ediyoruz."


İzmirli belediyeler "bilişim havuzunda" toplanıyor

"Altın imza"yı Cumartesi günü Başkanlar atacak


Gelişen teknolojiye paralel proje ve altyapı yatırımları
gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu bilişim ağına
30 ilçe belediyesini dahil edecek. Cumartesi günü imzalanacak "Bilgi
Sistemi İşbirliği Protokolü" ile Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim
alt yapısı ve yazılımları, ilçe belediyelerinin de hizmetine
sunulacak. Bilgiler "ortak havuzda" toplanarak veri tekrarı önlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bilişim
altyapısının ilçe belediyeler tarafından kullanılmasını sağlamak ve
bilgi sistemleri verilerinden karşılıklı yararlanarak kaynak ve zaman
israfını önlemek amacıyla, ilki 2004 yılında imzalanan "Bilgi Sistemi
İşbirliği Protokolü" kapsamı, yeni bağlanan ilçeleri de içine alacak
şekilde yenileniyor. Yeni protokolle ilçe belediyelerinin yüksek
maliyetli bilişim teknolojileri yatırımlarının düşürülmesi
hedeflenirken aynı zamanda bilgiler "ortak havuzda" toplanarak veri
tekrarı önlenecek. 25 Ekim Cumartesi günü, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu ile 30 ilçe belediye başkanı arasında
imzalanacak protokol kapsamında, ilçe belediyelerinin ihtiyacı olan
otomasyon yazılımları ile kablolu ve kablosuz veri aktarım sistemleri
Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek. Kullanıma açılan
sistemlerin güncel tutulması da Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı ile Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire
Başkanlığı tarafından sağlanacak. İzmirlilere daha hızlı ve kaliteli
hizmet sunmak için hazırlanan protokolün ilki 2004 yılında 9,
ikincisini ise 2009 yılında 16 ilçe belediyesiyle imzalanmıştı.

200 kilometrelik fiber ağ

Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirlilere konforlu, güvenli ve çağdaş bir
kent yaşamının rahatlığını sunmak için bilgi ve teknoloji alanında
geliştirdiği projelerden bazıları şöyle:

Kent çapında fiber optik iletişim ağının kurulması ve tüm ilçe
belediyeler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşları kapsayan yüksek hızlı
ve bağımsız bilgi iletişim altyapısı için 200 kilometrelik İZMİRNET
omurgası oluşturuldu. İZMİRNET Projesi trafik sinyalizasyon sisteminin
geliştirilmesinden güvenlik ağına, MOBESE sistemine, coğrafi bilgi
sisteminden kent terminallerine, İzmir'in kriz yönetiminden e-belediye
hizmetlerine kadar uzanan birçok alanda kullanılıyor. Büyükşehir
Belediyesi ayrıca, Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında, Türk yazılım
teknolojisiyle oluşturulan 2 ve 3 boyutlu kent rehberlerini
İzmirlilerin hizmetine sundu. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarların
yaygınlaşmasıyla birlikte sistemini yenileyen Büyükşehir Belediyesi,
"Mobil Kent Rehberi"ni hayata geçirdi. Sürekli güncellenen
rehberlerden, plan kararı sorgulamadan mezarlık takip sistemine kadar
bir çok bilgiye ulaşılıyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, afet ve kriz
anında kesintisiz ses ve veri iletişimin sağlanması için 4 bin
telsizin kullanıldığı "sayısal telsiz ağını" kurdu.

http://resimler.izmir-bld.gov.tr/upload/picture/s57922.jpg

http://resimler.izmir-bld.gov.tr/upload/picture/s200625.jpg

ALTO’dan “Torba Yasa” Bilgilendirme Toplantısı

ALTO'nun Ekim ayı etkinlik programı çerçevesinde yer alan ve kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan '6552 Sayılı Kanun' Bilgilendirme Toplantısı, Aliağa Ticaret Odası Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi.

Aliağa Ticaret Odası üyelerinin ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği toplantının açış konuşmasını yapan Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, "Hepinizin bildiği üzere, 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı 1. mükerrer resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, kamuoyunda 'Torba Yasa Kanun' olarak bilinen, 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun gereğince çok sayıda kanunda değişiklikler yapıldı. Vatandaştan, KOBİ'ye, iş dünyasından çalışanlara kadar her kesimi ilgilendiren çok sayıda hükmün bulunduğu yasa, özellikle vergi ve sosyal güvenlik konusunda getirdiği yeniliklerle ekonomi camiasını yakından ilgilendiriyor. 148 maddeden oluşan torba yasa'da yapılan birkaç düzenlemeye kısaca değinecek olursak, çeşitli sebeplerden devlete ve devlet kurumlarına  borcunu ödeyemeyenlere bu yasa ile  devlete ait borçları taksitlendirilerek ödeme imkânı sunuluyor. Aynı kanun Ticaret ve Sanayi Odası'na  üyelik aidatı borcu bulunan oda üyelerimize de kolaylıklar getiriyor. 1 Aralık 2014 tarihine kadar oda'ya başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırmak isteyen üyelerimiz, gecikme faizlerini sildirdikten sonra kalan borçlarını taksitle yapılan ödemelerde, üçer aylık dönemler halinde ve 8 eşit taksitte borçlarını ödeyebilirken, peşin ödemelerde ise yüzde 10 indirim fırsatından yararlanabiliyorlar. Bunun yanı sıra yasa, vergi borçlarından, cezalara, emlak gecikme zamlarına, araç muayenesinden araç cezalarına kadar birçok kalemi kapsayan cezaların yapılandırılması fırsatı sunulmakta. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve bu yasadan maksimum seviyede yararlanabilmeleri için gerçekleştirdiğimiz toplantıda, iş güvenliği konularından, vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarının yeniden yapılandırılmasına kadar iş dünyamız için çok önemli gelişmeler içeren düzenlemeler hakkında Aliağa Vergi Dairesi Müdürümüz İrfan Turhan ile Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürümüz Bilgin Bilgili bizlere ışık tutacak bilgiler vermek için aramızdalar. Müdürlerimize değerli bilgi ve tecrübelerini bizlere aktaracağı için şimdiden teşekkür ediyor, bugün sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek, toplantımızın ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine faydalı olmasını diliyorum." dedi. Saka, Torba Yasa'yla birlikte borcunu ödemeyenlere getirilen kolaylığın adaletsizliğe yol açmaması gerektiğini, vergisini zamanında ve düzenli ödeyenler için de hiç olmazsa bir iki puanlık avantaj sağlanması gerektiğini söyleyerek; Aliağa Vergi Dairesi Müdürü Turhan ve SGK Müdürü Bilgili'den bu dileğini üst mercilere iletmelerini rica etti.

Açış konuşmasının ardından Aliağa Vergi Dairesi Müdürü İrfan Turhan, bilgilendirme toplantısı için ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, "Şu an Aliağa'da yaptığımız gibi İzmir'in her noktasında bilgilendirme toplantılarına devam edilmektedir. Destek ve katkılarından dolayı Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Rıfat Engin'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ALTO Genel Sekreteri Takdir Yarış da, üyelerin aidat borçları ile ilgili nasıl taksitlendirme yapılabileceği konusunda bilgi aktardı.

Daha sonra söz alan Aliağa Vergi Dairesi Müdürü İrfan TURHAN ve Aliağa Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Bilgin BİLGİLİ Torba Yasa, Vergi ve SGK konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bilgilendirme Toplantısı  izleyicilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.

Büyükşehir'den ilçe belediyelere 7 bin yeni konteyner daha

İlçe belediyelerin evsel katı atık toplama hizmetini daha sağlıklı yürütebilmesi amacıyla geçtiğimiz Nisan-Haziran döneminde 6 bin adet yeni çöp konteyneri dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar ilçe belediyelere 7 bin konteyner daha verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir kent hedefiyle kentin ihtiyacı olan toplam 7 bin adet çöp konteynerini 30 ilçe belediyesine dağıtacak. Büyükşehir, İzmir Katı Atık Yönetim Sistemi'nin iyileştirilmesi amacıyla her biri 770 litrelik, TSE'ye uygun, galvaniz kaplamalı metal konteynerlerin dağıtımını yıl sonuna kadar tamamlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı yetkilileri, konteynerlerin dağıtımının ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre ihtiyaç duyulan adetlerde gerçekleşeceğini belirtti. Yetkililer, "Büyükşehir Belediyesi olarak sınırlarımız içindeki yerleşim alanlarında ilçe belediyeler tarafından yürütülen evsel atık toplama hizmetine katkı sağlamak amacıyla 7 bin adet konteyner dağıtımı yapılacak. Çöp toplamanın daha sağlıklı yapılması için, geçtiğimiz Nisan-Haziran ayları arasında da 30 ilçe belediyesine toplam 6 bin adet çöp konteyneri verilmişti" dedi.


http://resimler.izmir-bld.gov.tr/upload/picture/s488486.jpg

http://resimler.izmir-bld.gov.tr/upload/picture/s739060.jpg

http://resimler.izmir-bld.gov.tr/upload/picture/s241210.jpg

http://resimler.izmir-bld.gov.tr/upload/picture/s46220.jpg

http://resimler.izmir-bld.gov.tr/upload/picture/s491784.jpg

Sınavlı ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi ALTO’da Yapıldı

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akreditasyon süreci devam eden Ege Bölgesi Oda/Borsaları için "Sınavlı ISO 9001 İç Tetkikçi" eğitimi düzenledi.


Toplantıya, Ege Bölgesinden Edremit, Menemen, Bergama, Torbalı, Tire, Bayındır Ticaret Odaları, Salihli, Ödemiş, Edremit Ticaret Borsaları ve Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter ve Oda Personelleri katıldı.


DQS Denetim ve Belgelendirme ISO Baş Tetkikçisi Süleyman Aygün tarafından gerçekleştirilen eğitimde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı, Temel Tetkik Prensipleri, Kalite Sistem Tetkiki için gereken hazırlıklar, Tetkik Bulgularının Raporlanması, Tetkik Görevlisi Sorumlulukları ile Pratik ve Örnek Çalışmalar konusu hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.


Sınav sonunda eğitim hakkında değerlendirmede bulunan Aliağa Ticaret Odası Genel Sekreteri Takdir Yarış, "Sınav sonucunda iç tetkikçi olan personeller Oda bünyesinde yer alan ve kendi birimi dışında bulunan diğer birimleri denetleyerek, prosedürleri ve uygulamaları kontrol edecek. Üyelerimize bilgi çağının gerektirdiği altyapıyı sağlayarak hizmet vermek ve bu hizmeti verirken de belirlenen kriterlere uyumlu hale gelmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu sebeple üyelerimize kaliteli hizmet verebilmek için her türlü gelişmeyi uygulamaya çalışıyor, personelimizin eğitimine önem veriyoruz. Eğitimimizi ve sınavımızı başarıyla tamamladık. Başarılı geçen eğitime katılan başta Genel Sekreterler arkadaşlarımıza ve Oda Personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Aliağa Yeni Mahalle'de su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Aliağa'da yürütülen depo ve kuyuların bakım onarımı işi kapsamında merkezde bulunan su deposunun manevra odasında boru yenileme çalışması yapılacak. Bu nedenle 25 Eylül Perşembe günü saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Yeni Mahalle'ye su verilemeyecek.